-A +A
  Görüntüleme: 6796

Abbyy

Programı aşağıdaki adresten indirebilirsiniz: https://software.cc.metu.edu.tr

1) Dil ayarlarına tamam deyiniz

2) Tipik seçeneğini seçiniz

3) Programı kurmak için yükle seçeneğini seçiniz

4) Son seçeneği ile kurulumu tamamlayınız.

5)  metuabbyy10 dizininde hosts_batc dosyasındaki change_hosts_license.bat iş dosyasını sağ tık ile  yöenetici olarak çalıştırınız ( "Run as administrator" ).