-A +A
  Görüntüleme: 7230

Aggregation nedir?

Aggregation  kategorideki değerlendirme maddelerinin toplam hesaba nasıl katılacağına karar verir. Örneğin, bir derste ilk hafta yapılan etkinlik notunun toplam notlandırmaki yüzdeliği %10 ise ikinci haftada yapılan etkinliğinde yüzdeliği 50% ise bu hesaplamaya uygun  bir  aggregation  metodu seçilmelidir.

Sunduğu seçeneklerden en sık kullanılabilecek iki tane seçenek vardır: weighted mean  ve  simple weighted mean. Weighted mean  seçeneği atayacağınız değere göre her bir kategorideki notların toplama dahil edilmesini sağlar. Örneğin, birinci etkinlik için 0.10 değeri, ikinci etkinlik için 0.50 değeri verildiğinde toplam not değerine birinci notun %10’u ikinci notun ise %50’si katılacaktır. Simple weighted mean  seçeneğinde ise kategorideki notlar verildiği şekilde toplama dahil edilir. Örneğin, birinci etkinlik için 100 puan alındıysa toplama da 100 puan şeklinde dahil edilecektir.