-A +A
  Görüntüleme: 3005

Bakım, onarım, imalat, tadilat ve çevre düzenleme istek formu doldurma yardımı

Readspeaker

EDYS üzerinden bakım, onarım, imalat, tadilat ve çevre düzenleme istek formu aşağıdaki kurallara uygun olarak doldurulmalıdır:

  • Standart demirbaş eşya isteklerinde kod numaralarını mutlaka belirtiniz.
  • Bir formda tek tür talep yapınız. Standart ürünü, özel imalatı, onarımı aynı formda yazmayınız. 
  • Standart demirbaş eşya taleplerinizi her yıl Şubat ayı sonuna kadar yapınız. Bu taleplerde bir forma birden fazla malzeme yazılabilir. 
  • Demirbaş eşya onarım istek formlarında belirtilen istekler Genel Atelyeler Müdürlüğü Onarım Ekibi tarafından gerekirse yerinde incelenecek, onarımı uygun görülen malzemenin onarıma alınacağı yaklaşık tarih yazılı olarak istek sahibine bildirilecektir.

Özel imalat talepleri için:

  • Özel imalat isteklerinde detay alanındaki istek kapsamı kutusuna malzemeden yararlanacak kişi sayısını (Akademik, İdari Personel ve Öğrenci sayıları) ve kullanım amacını belirtiniz.
  • Özel imalat isteklerinde teknik resim ekleyiniz. Nasıl ekleneceğini öğrenmek için https://faq.cc.metu.edu.tr/tr/sss/evraka-nasil-belge-eklenir
  • Özel imalat isteklerinde her malzeme için ayrı bir form doldurunuz. Örneğin, standart dışı 200x120x75 cm'lik masa ile 240x60x90 cm'lik masayı aynı formda istemeyiniz.
  • Özel imalat istek formlarında belirtilen talepler, malzeme imkanları ve iş programı göz önünde bulundurularak Genel Sekreterlik'e bilgi verilerek görüş almak kaydıyla Genel Atelyeler Müdürlüğü tarafından değerlendirilecek ve imalata alınıp alınmayacağı, alınacaksa tahminen ne zaman bitirileceği konularında istek sahibine bilgi verilecektir.

Ayrıntılı bilgi ve tüm sorular için: http://yitdb.metu.edu.tr