-A +A
  Görüntüleme: 1338

Belge önizleme bölümünden bakıldığında henüz imzalanmamış yazılarda "e-imzalıdır" ifadesi görünüyor, neden?

Dış birimlere yazılmış, elektronik olarak imzalanmış belgelerin geçerliliği ancak yazının altında bulunan doğrulama koduna erişim ve orada elektronik imzanın varlığı ile mümkündür. Kurum içinde ise sistem üzerinden elektronik imzanın görülmesi ile geçerlidir. Belge üzerinde e-imzalıdır yazılmış olması onun elektronik imzalanmış olduğunu göstermemektedir. Zira bu belgeler Word ortamında da istenilen şekilde hazırlanabilir. İmzalanmamasına rağmen "e-imzalıdır" ibaresinin görülmesinin sebebi ise elektronik imza atılması işleminden sonra belge üzerinde herhangi bir değişikliğin yapılamayacak olmasıdır.