-A +A
  Görüntüleme: 174

E-imzam yok, nasıl elde edebilirim?

Readspeaker

Elektronik Belge Yönetim Sisteminde kullanılmak üzere elektronik imza (e-imza) alması gerektiği Hukuk Müşavirliğimiz tarafından tespit edilen görevler aşağıda yer almaktadır:

1- Rektör

2- Rektör Yardımcısı

3- Dekan   

4- Bölüm Başkanı

5- Yüksekokul Müdürü

6- Enstitü Müdürü

7- Enstitü Sekreteri

8- Yüksekokul Sekreteri

9- Fakülte Sekreteri

10- Enstitü Anabilim Dalı Başkanı

 

11- Genel Sekreter

12- Genel Sekreter Yardımcısı

13- Hukuk Müşaviri

14- Daire Başkanları

15- İç Denetim Birim Amiri

16- Muhasebe Yetkilisi

17- Harcama Yetkilisi

18- Mal Sorumlusu

19- Döner Sermaye İşletme Müdürü

20- İç /Dış Satınalma Müdürleri

**Projeler için proje yürütücüsü

Bu görevler dışında bir görevde olup EBYS'de kullanmak üzere e-imza talebi olan personel, talebini Bilgi İşlem Daire Başkanlığına (bidb@metu.edu.tr) adresine isim - soyisim - çalıştığı bölüm/birim, görevi, ne amaçla e-imza kullanması gerektiğini içeren bir bilginotu ilettiğinde durumu değerlendirilecektir.

Yukarıdaki görevlerden birinde çalışan personel, bu görevde çalıştığına dair amirinden onaylı bir yazıyı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı sekreterliğine ilettiğinde kendisi adına e-imza başvurusu yapılabilecektir.