-A +A
  Görüntüleme: 1378

EBYS'de 2018 Ocak-Mayıs döneminde tamamlanması hedeflenenler

Readspeaker

2018 Ocak

 • EBYS'nin üniversitemiz İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi (İKYS) ile entegre edilmesi

2018 Şubat

 • EBYS'de MAC tabanlı bilgisayarlarda e-imza kullanımının sağlanması

2018 Mart

 • EBYS'nin Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi (KAYSİS) ile entegre edilmesi

2018 Nisan

 • Gelen evrak kayıt ve dağıtım süreçlerinin oluşturulması
 • Kurum içi ve dışı yazışmalar için EBYS'deki iş akışlarının oluşturulması
 • Kurum içi ve dışı yazışmalarda kullanılacak antetlerin oluşturulması
 • EBYS'nin Kayıtlı Elektronik E-posta sistemi ile entegre edilmesi ve kurum dışına gerçek evrak gönderimi testi

2018 Mayıs

 • Mevcut formların iyileştirilerek EBYS'ye aktarılması
 • Üniversitemiz İnsan Kaynakları Yönetim Sisteminde (İKYS) EBYS'yi de ilgilendiren düzenleme, tanımlama ve güncellemelerin yapılması
 • Bir sunucu ile test sistemi olarak başlanan sunucu altyapısının 4 sunuculu yedekli ve yük paylaşımlı olarak hizmet vermesi
 • Kendisine evrak sevk edilen bir amirin evrakta "değişiklikleri izleme moduna benzer" düzeltme yapabilmesi
 • ODTÜ Elektronik Belge Yönetim Sistemi 21 Mayıs 2018 tarihinde üniversite personelinin kullanımına sunulmuş olup, sistemdeki geliştirme çalışmalarına devam edilmektedir.