-A +A
  Görüntüleme: 3030

EBYS'de 2018 yılı içerisinde tamamlan çalışmalar

2018 Ocak

 • EBYS'nin üniversitemiz İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi (İKYS) ile entegre edilmesi
 • Üniversite birimlerinde evrak işlemleriyle ilgilenen personele gruplar halinde eğitimler verilmesi; yönetici konumundaki personele bilgilendirme seminerleri düzenlenmesi

2018 Şubat

 • EBYS'de MAC tabanlı bilgisayarlarda e-imza kullanımının sağlanması

2018 Mart

 • EBYS'nin Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi (KAYSİS) ile entegre edilmesi

2018 Nisan

 • Gelen evrak kayıt ve dağıtım süreçlerinin oluşturulması
 • Kurum içi ve dışı yazışmalar için EBYS'deki iş akışlarının oluşturulması
 • Kurum içi ve dışı yazışmalarda kullanılacak antetlerin oluşturulması
 • EBYS'nin Kayıtlı Elektronik E-posta (KEP) sistemi ile entegre edilmesi ve kurum dışına gerçek evrak gönderimi testi

2018 Mayıs

 • Üniversitemiz İnsan Kaynakları Yönetim Sisteminde (İKYS) EBYS'yi de ilgilendiren düzenleme, tanımlama ve güncellemelerin yapılması
 • EBYS'ye yetkili giriş ve yazışmaların imzalanma süreçlerinde E-imza kullanılabilmesi amacıyla Arksigner yazılımı ile entegre edilmesi
 • Bir sunucu ile test sistemi olarak başlanan sunucu altyapısının 4 sunuculu yedekli ve yük paylaşımlı olarak hizmet vermesi
 • Kendisine evrak sevk edilen bir amirin evrakta "değişiklikleri izleme moduna benzer" düzeltme yapabilmesi
 • BİDB web sitesindeki sıkça sorulan sorular bölümüne EBYS ile ilgili yardım içerikleri ve videolarının eklenmesi
 • Kullanıcıların soru ve sorunlarını iletebilmesi için EBYS Destek e-listesinin kullanıma sunulması (ebys-destek@metu.edu.tr)
 • EBYS ile ilgili çeşitli yönerge ve kuralların oluşturularak üniversiteye duyurulması
 • Tüm birimlerde evrak oluşturma süreçleri ile yakından ilgili personelin dahil olduğu EBYS Duyuru e-listesinin kullanıma sunulması (ebys-duyuru@metu.edu.tr)
 • ODTÜ Elektronik Belge Yönetim Sistemi 21 Mayıs 2018 tarihinde üniversite personelinin kullanımına sunulmuş olup, sistemdeki geliştirme çalışmalarına devam edilmektedir.

2018 Haziran-Aralık

 • EBYS'de tespit edilen hata ya da eksiklerin giderilmesi için iyileştirmeler yapılması