-A +A
  Görüntüleme: 3950

Matlab Yazılımını Ilk Çalıştırma Esnasında Lisans Hatası Alıyorum?

Readspeaker

İnternet bağlantısının mevcut olduğu kontrol edildikten sonra, genellikle "C:\Program Files\MATLAB\R2011a\licenses\network.lic"konumundaki matlab klasörü içindeki network.lic dosyası notepad ile görüntülenmeli ve aşağıdaki gibi olması sağlanmalıdır.

SERVER matlab.cc.metu.edu.tr 27005
USE_SERVER