-A +A
  Görüntüleme: 21940

ÖİBS Kayıt Sistemi Karşılaşılan Hatalar

İLK SAYFA KONTROLLERİ
1. System is full. Please try again later.

 • Sistemlerdeki yoğunluk sebebiyle kayıt sistemine erişim yük kontrolü yapılarak yapılmaktadır. Bir müddet sonra giriş tekrar denenmelidir.

2. Unable to add course!

 • Sistemde ders eklemeyle ilgili teknik bir problem olabilir. ÖYG haber verilmesi gerekir (register@metu.edu.tr).

3. Please use numeric only.

 • Sayısal değer girilmesi gerekli alanlara harf girilmeye çalışıldığında alınan hata mesajıdır. Girilen değerin sayısal olup olamadığı kontrol edilmelidir.

4. Please use alphanumeric only.

 • Harf girilmesi gerekli alanlara sayısal değer girilmeye çalışıldığında alınan hata mesajıdır. Girilen değerin harflerden oluşup oluşmadığı kontrol edilmelidir.

5. Please fiil the form elements given below.

 • Sayfa üzerinde doldurulması zorunlu alanlar boş bırakılmıştır. Zorunlu alanların uygun bir şekilde doldurulup doldurulmadığı kontrol edilmelidir.

6. You are not authorized to use this program.

 • Kayıt programı tarih ve saat itibarıyla henüz öğrenci kullanımına açılmamıştır. Kayıt başlama tarih ve saatleri kontrol edilmelidir.
 • Öğrencinin kullanıcı kodu sistemde tanımlı olmayabilir. Ldap üzerinde ve OİBS de kullanıcı tanımı kontrol edilmelidir.

7. Invalid Password.

 • Öğrenci kullanıcı şifresini hatalı girmektedir. Caps Lock vs. kontrol edilmelidir.

8. The Interactive Registration is scheduled to start according to the students academic years. Please read the announcement in the following URL. http://oibs.metu.edu.tr

 • Kayıt programında ön kayıt döneminde sınıf bazında saatlere göre giriş uygulaması vardır. Öğrencinin sınıfı ilgili saat aralığında mı kontrol edilmelidir. Eğer sınıf doğru aralıkta ise öğrencinin sınıfı ÖİDB tarafından yeni değiştirilmiştir. Bu bilgi cache üzerinden geldği için bir sonraki güncellemeye kadar beklenmelidir. (15 dk). Öğrenci kayıt yaptırmak istediği bölüm için sınıf bilgisini https://oibs2.metu.edu.tr/Student_Information adresindeki ‘Öğrenci Bilgileri’ programından kontrol edebilir.

9. The Interactive Registration will start on dd/mm/yyyy at METU Ankara Campus.

 • Yazokulu döneminde Kuzey Kıbrıs Kampusü kendi öğrencileri için farklı bir tarihte kayıt yapmaktadır. Bu tarihlerde Ankara Kampusü öğrencileri programa giriş yapamaz. Giriş yapmaya çalışan öğrenci Kuzey Kıbrıs Kampusu öğrencisi mi kontrol edilmelidir. Sistemde Ankara Kampusü öğrencisi görünüp, öğrenci Kıbrıs Kampusü öğrencisiyim diyorsa ÖİDB ‘ye yönlendirme yapılmalıdır. Öğrenci kayıtlı olduğu kampusü https://oibs2.metu.edu.tr/Student_Information adresindeki ‘Öğrenci Bilgileri’ programından kontrol edebilir.

10. You cannot register since you did not make interactive registration. For detailed information, please see http://oidb.metu.edu.tr/

 • Ön kayıtta kayıt yaptırmayan öğrenci ders ekleme/bırakma döneminde kayıt yaptıramaz. Kayıt yaptırmak demek (para yatırmak, ders almak ve onay almaktır.) Öğrencinin ön kayıtta onay alıp almadığı kontrol edilmelidir. https://oibs2.metu.edu.tr/Student_Information adresindeki ‘Öğrenci Bilgileri’ programından durumunu kontrol etmelidir.

11. Academic term([dönem]) registration is not correct. Please visit the Student's Registrar Office

 • Bir öğrenci aynı dönemde anadal, yandal ve çiftanadal yapabilir. Bu hata alınıyorsa birden fazla anadal, yandal ve/veya çiftanadal bölümü açılmış demektir. Öğrenci ÖİDB ye başvurup hatalı bölümü sildirmelidir. Öğrenci kayıtlı olduğu bölümleri https://oibs2.metu.edu.tr/Student_Information adresindeki ‘Öğrenci Bilgileri’ programından kontrol edebilir.

12. Academic term([dönem]) registration does not exist. Please visit the Student's Registrar Office.

 • Bir önceki dönem programa kayıtlı/ öğrenci statüsünde olanlar (register, onleave, discipline temporary, erasmus, exchange, SUNY) ilgili dönemde kayda beklenenler statüsünde (not-register) olarak kayıt ortamına aktarılır. Bu hata alınıyorsa, öğrencinin ilgili dönemde kaydı oluşturulmamıştır. ÖİDB ile görüşmelidir. Öğrenci dönem bilgisinin oluşturulup oluşturulmadığını https://oibs2.metu.edu.tr/Student_Information adresindeki ‘Öğrenci Bilgileri’ programından kontrol edebilir.

13. Your registration has been approved by your advisor. You cannot make changes. Please go to your advisor for the removal of the approval.

 • Öğrenci kayıt programında yaptığı işlemler için danışman onayı almıştır. Kayıt programına giriş yapamaz. Giriş yapması gerekiyorsa danışmanı onayını kaldırmalıdır. Sorun ile ilgli Bölümü/Danışmanı ile görüşmelidir. Danışman olmadığı durumlarda bölüm başkanı danışmanı adına öğrenciye onay verip kaldırabilir. Öğrenci ön kayıt/ders ekleme bırakma dönemleri onay durumunu https://oibs2.metu.edu.tr/Student_Information adresindeki ‘Öğrenci Bilgileri’ programından kontrol edebilir.

14. You cannot register. Your status is probation MED.

 • Dönem durumu ‘Probation MED’ olan öğrenci kayda giremez. Bu durumdaki öğrenciye intibak yapılmalıdır. Öğrenci bölümü ile görüşmelidir. Eğer intibak durumu yok ve dönem durumunun Probation_MED olmaması gerekiyorsa ÖİDB ile görüşerek dönem durumunu kontrol ettirmelidir. Öğrenci kayıt dönemimdeki dönem durumunu https://oibs2.metu.edu.tr/Student_Information adresindeki ‘Öğrenci Bilgileri’ programından durumunu kontrol etmelidir.

15. You are an exchange student. Contact with the Student's Registrar Office for registration.

 • Exchange öğrenciler kayda giremez. Eğer hata alan öğrencinin üniversiteye giriş türünün Exchange olmaması gerekiyorsa ÖİDB ile görüşerek giriş türü bilgisini kontrol ettirmelidir. Öğrenci üniversite giriş türü bilgisini https://oibs2.metu.edu.tr/Student_Information adresindeki ‘Öğrenci Bilgileri’ programından kontrol edebilir.

16. You have to complete following process respectively, Describe your thesis title, Appoint your thesis advisor, Get your thesis advisor approval, Get your department approval for your thesis, Get your institute approval for your thesis. You need to contact with your department.

 • Yüksek lisans ve Doktora öğrencilerinden aktif dönem itibariyle üçüncü döneminde olup tez danışmanı atanmayanlar kayda giremez. Tez danışmanı atama süreci işletilmelidir. Öğrenci üçüncü döneminde göründüğü halde durumunda hata olduğunu düşünüyorsa, ÖİDB ile sınıf bilgisi durumunu görüşmelidir. Öğrenci sınıf bilgisini ve sistemde kontrol edilen tez danışmanı ve tez başlığı bilgilerini https://oibs2.metu.edu.tr/Student_Information adresindeki ‘Öğrenci Bilgileri’ programından kontrol edebilir.

17. You are a special student. Contact with the Student's Registrar Office for registration.

 • Özel öğrenciler kayıt programına giriş yapamazlar. Öğrenci, özel öğrenci olmadığı halde sistemde özel öğrenci görünüyorsa bu durumu için ÖİDB ile sınıf bilgisi durumunu görüşmelidir. Öğrenci özel öğrencilik (sınıf bilgisi) https://oibs2.metu.edu.tr/Student_Information adresindeki ‘Öğrenci Bilgileri’ programından kontrol edebilir.

18. There's no need for the prep students to be register.

 • Hazırlık öğrencileri kayıt programına giriş yapamazlar. Öğrenci hazırlık öğrencisi olmadığı halde sistemde hazırlık öğrencisi görünüyorsa bu durumu için ÖİDB ile (sınıf bilgisi ) görüşmelidir. Öğrenci hazırlık öğrencisi görünüp görünmediğini (sınıf bilgisi) https://oibs2.metu.edu.tr/Student_Information adresindeki ‘Öğrenci Bilgileri’ programından kontrol edebilir.

19. Can not find payment information. Please visit The Student Social Services Office of Student Accounts(Art and Science Dean's Building/2nd floor).

 • Öğrencinin ödemesi gereken miktar bilgisi dönem bazında sistemde oluşturulmaktadır. Eğer öğrencinin ödeme bilgisi oluşmamışsa Katkı Payı Ofisi ile görüşmelidir. Öğrenci ödeme bilgisini https://oibs2.metu.edu.tr/Student_Information adresindeki ‘Öğrenci Bilgileri’ programından kontrol edebilir.

20. Tuition Fee:
Second Univ. Fee:
Prev. Sem. Debt:
Total Debt:
Scholarship/Exemption:
Payment:
Remaining:
If you paid your tuition fee you can visit Tuition Fee Office for more info.
You can visit Tuition Fee Office for more info.
For your scholarship/exemption you can visit METU Scholarship Office.

 • Öğrencinin ödediği para yeterli değil ise , aldığı katkı payı bursu borcunu karşılamıyor ise veya parayı yatırdığı halde sisteme ödendi olarak işlenmemişse kayıt programına giriş yapamaz. Öğrenci ödeme bilgisini https://oibs2.metu.edu.tr/Student_Information adresindeki ‘Öğrenci Bilgileri’ programından kontrol edebilir.

İKİNCİ SAYFA KONTROLLERİ
UYARI MESAJLARI
1. This/these course/s is/are unsatisfactory, and should be repeated or replaced.

 • FF, FD, NA, U veya W notu alınan derslerden zorunlu ders statüsünde olup ilgili dönemde açılanlar, önlisans ve lisans öğrencilerinin programlarına otomatik olarak işlenir ve ders sayımları da (replacement) yapılır. İlgili dönemde açıldığı halde bir nedenle (kapasite dolması vb.) öğrencinin programına otomatik olarak işlenemeyen bu kapsamdaki dersler için uyarı mesajı verilir. FF, FD, NA, U veya W notu alınan seçmeli dersler için de uyarı mesajı verilir.

2. You should take this/these course/s.

 • Önlisans ve lisans öğrencilerinin müfredatta yer alan zorunlu dersleri öğrencilerin programlarına otomatik olarak işlenir. Öğrencilerin yarıyıl kayıtlarında alacakları dersler oluşturulurken ön koşulları ve ders alma ölçütlerini (dersten alınan önceki not, dersin verileceği bölüm, sınıf, soyadı, kapasite vb. ölçütler) sağlamaması nedeniyle atılamayanlar için öğrencilere hatırlatma amacı ile uyarı mesajı olarak verilir.

3. This is your last semester in the program.

4. This is your last semester to complete the required course load.

5. In case you take 'U' grade for 'Ms. Thesis' in two consecutive semesters, you will be dismissed.

 • Tezli Yüksek Lisans Öğrencileri Master Tez’inden takip eden iki dönem üst üste iki kez U alırsa probation durumuna düşmektedir Öğrenciye bir kez daha U aldığı durumda probation olacağı hakkında bilgi verilmektedir. Master Tez dersinden alığı notlar https://oibs2.metu.edu.tr/Student_Information adresindeki ‘Öğrenci Bilgileri’ programı Transkript sekmesinden kontrol edebilir.

6. In case you take 'U' grade for 'Ph.D Thesis' in two consecutive semesters, you will be dismissed.

 • Doktora Öğrencileri Doktora Tez’inden takip eden iki dönem üst üste iki kez U alırsa probation durumuna düşmektedir. Öğrenciye bir kez daha U aldığı durumda probation olacağı hakkında bilgi verilmektedir. Doktora Tez dersinden alığı notlar https://oibs2.metu.edu.tr/Student_Information adresindeki ‘Öğrenci Bilgileri’ programı Transkript sekmesinden kontrol edebilir.

7. In case you take 'U' grade for 'Ms. Thesis' for the third time, you will be dismissed.

 • Tezli Yüksek Lisans Öğrencileri Master Tez’inden aralıklı üç kez U aldığı durumda probation durumuna düşmektedir. Öğrenciye bir kez daha U aldığı durumda probation olacağı hakkında bilgi verilmektedir. Master Tez dersinden alığı notlar https://oibs2.metu.edu.tr/Student_Information adresindeki ‘Öğrenci Bilgileri’ programı Transkript sekmesinden kontrol edebilir.

8. In case you take 'U' grade for 'Ph.D Thesis' for the third time, you will be dismissed.

 • Doktora Öğrencileri Master Tez’inden aralıklı üç kez U aldığı durumda probation durumuna düşmektedir. Öğrenciye bir kez daha U aldığı durumda probation olacağı hakkında bilgi verilmektedir. Doktora Tez dersinden alığı notlar https://oibs2.metu.edu.tr/Student_Information adresindeki ‘Öğrenci Bilgileri’ programı Transkript sekmesinden kontrol edebilir.

9. You have to take the Doctoral Qualifying Examination for the first time.

 • Doktora öğrencisi ve 5 ve üzeri dönemdeyse, Lisans sonrası doktora öğrencisi 7 ve üzeri dönemdeyse Doktora yeterlik sınavına girmesi gerekmektedir. Doktora Yeterlik sınavına girip girmediği ve durumunu https://oibs2.metu.edu.tr/Student_Information adresindeki ‘Öğrenci Bilgileri’ programı Transkript sekmesinden programından kontrol edebilir.

10. You have to offer the Thesis Proposal Defense.

 • Doktora öğrencisi ve 5 ve üzeri dönemdeyse, Lisans sonrası doktora öğrencisi 7 ve üzeri dönemdeyse Tez Önerisi Snavına girmesi gerekmektedir. Tez Önerisi Snavına girip girmediği ve durumunu https://oibs2.metu.edu.tr/Student_Information adresindeki ‘Öğrenci Bilgileri’ programı Transkript sekmesinden kontrol edebilir.

SİSTEM TARAFINDAN ATILAN DERSLER
1. Öğrencilerin programlarına otomatik olarak işlenecek dersler, bölüm kullanıcıları tarafından belirlenen ölçütlere (dersten alınan önceki not, dersin verileceği bölüm, sınıf, soyadı, kapasite vb. ölçütler) göre verilir.

2. Önlisans ve lisans öğrencilerinin müfredatta yer alan zorunlu dersleri öğrencilerin programlarına otomatik olarak işlenir. Öğrencilerin yarıyıl kayıtlarında alacakları dersler oluşturulurken ön koşulları ve ders alma ölçütlerini (dersten alınan önceki not, dersin verileceği bölüm, sınıf, soyadı, kapasite vb. ölçütler) sağlamak kaydı ile aşağıdaki öncelik sıralaması kullanılır; Tekrarlanması gereken dersler, daha önceki yarıyıllarda alınması gerekirken alınmamış dersler.

3. Tezli yüksek lisans öğrencilerinin programlarına, 3. dönemden itibaren “Seminer”, tez danışmanı atandıktan sonra “Tez” ve “Tez Çalışmaları”, tezsiz yüksek lisans ve ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin programlarına, 5. dönem ve sonraki dönemlerde “Dönem Projesi/Term Project”, doktora öğrencilerinin programlarına tez danışmanı atandıktan sonra “Tez” ve “Tez Çalışmaları” ders alma ölçütlerini (dersten alınan önceki not, dersin verileceği bölüm, sınıf, soyadı, kapasite vb. ölçütler) sağlamak kaydı ile otomatik olarak işlenir.

4. FF, FD, NA, U veya W notu alınan derslerden zorunlu ders statüsünde olup ilgili dönemde açılanlar, önlisans ve lisans öğrencilerinin programlarına otomatik olarak işlenir ve ders sayımları da (replacement) yapılır.

DERS EKLEME KONTROLLERİ

1. Unexpected add course error![ders kodu]-[ders grubu]

 • Ders eklemede sistemle ilgili bir problem vardır. ÖYG ye bilgi verilmelidir.

2. Invalid image verification number!

 • Ekranda görüntülenen captcha ile kulanıcının girdiği captcha bilgisi birbirini tutmamaktadır. Öğrenci giriş yaptığı bilgiyi kontrol etmelidir.

3. You can only take KKK courses in your program.

 • Yazokulu dönemleri haricinde Kuzey Kıbrıs Kampusü öğrencileri Ankara Kampüsü için, Ankara Kampusü öğrencileri ise Kuzey Kıbrıs Kampusü için tanımlı dersleri alamazlar. Yazokulu dönemlerinde, kayıt programı iki kampüs öğrencileri için açık olduğu zaman kurallar uygun olduğu takdirde Ankara Kampusü derslerini alabilir. Alınmak istenen dersin hangi kampuse ait bir ders olduğu https://sis.metu.edu.tr adresindeki Dersler->Ders Yarıyıl Bilgileri linkinden kontrol edilebilir.

4. Your status is Suspension/Suspension Warning/Probation You cannot take any course at NI status.

 • Dönem durumu Suspension/Suspension Warning/Probation durumundaki öğrenciler NI statüde ders alamazlar. Öğrenci dönem durumunun Suspension/Suspension Warning/Probation olmaması gerektiğini düşünüyorsa ÖİDB ile görüşerek dönem durumunu kontrol ettirmelidir. Öğrenci kayıt dönemimdeki dönem durumunu https://oibs2.metu.edu.tr/Student_Information adresindeki ‘Öğrenci Bilgileri’ programından durumunu kontrol etmelidir.

5. You can only take NI courses in your MAJOR program.

 • Dersler NI statüde sadece Anadal programında alınabilir. Yandal veya çiftanadal programlarında alınamaz.

6. Practice courses can not be taken in NOT INCLUDED category [ders kodu]

 • Sistemde ders tipi Staj olarak tanımlanmış dersler NI olarak alınamaz. Alınmak istenen dersin hangi kampuse ait bir ders olduğu https://sis.metu.edu.tr adresindeki Dersler->Ders Yarıyıl Bilgileri linkinden kontrol edilebilir. Dersin tipini değiştirme yetkisi ilgili bölüm ve ÖİDB dedir. Hatalı bir durumlarda bu birimlerle iletişime geçilmelidir.

7. The course credit is equal to zero. You cannot take this course at NI status. [ders kodu]

 • Sistemde kredisi sıfır olarak tanımlanmış dersler NI olarak alınamaz. Alınmak istenen dersin kredi bilgisi https://sis.metu.edu.tr adresindeki Dersler->Ders Yarıyıl Bilgileri linkinden kontrol edilebilir. Derste kredi değişikliği yapma yetkisi ilgili bölüm ve ÖİDB dedir. Hatalı bir durumlarda bu birimlerle iletişime geçilmelidir.

8. You have taken this course in NI Status before: [ders kodu]- [dönem]

 • Lisans öğrencileri daha önce NI statüde aldıkları derslerini sadece dersini sadece 1 kez tekrarlayabilirler. İki veya daha çok kez tekrarlayamazlar. Öğrenci dersi daha once NI statüde almadığını düşünüyorsa bölümü ve ÖİDB ile görüşmelidir. Alınan dersin kategorisi bu birimler tarafından değiştirilebilir. Öğrenci geriye dönük aldığı derslerin statülerini https://oibs2.metu.edu.tr/Student_Information adresindeki ‘Öğrenci Bilgileri’ programı Transkript sekmesinden kontrol edebilir.

9. You can not take any undergraduate courses unless its category is NI [ders kodu]

 • Tezli Yüksek Lisans öğrencileri, Lisans sonrası doktora öğrencileri ve tezsiz Yüksek Lisans öğrencileri 2 adet lisans dersi almışsa 3.lisans dersini ancak NI statüde alabilir. 2 adet lisans dersi sayılırken daha once NI statüde alınmış olan dersler sayılmaz. İntibak ve af dönemi sonrasında aynı bölümde alınan lisans dersleri sayılır. Öğrenci geriye dönük aldığı derslerin statülerini https://oibs2.metu.edu.tr/Student_Information adresindeki ‘Öğrenci Bilgileri’ programı Transkript sekmesinden kontrol edebilir.

10. Turkish students must take courses 2402201 or 2402202.

 • Uyruğu TC ve KKTC olan öğrenciler tarih derslerini 2402201 ve 2402202 kodlarıyla alması gereklidir. Türk uyruklu öğrencilerin, 2402205 veya 2402206 kodlu dersleri almak istediklerinde karşılacakları hata mesajıdır. Öğrenci uyruk bilgisini https://oibs2.metu.edu.tr/Student_Information adresindeki ‘Öğrenci Bilgileri’ programından kontrol etmelidir. Uyruk bilgisinin hatalı olduğu düşünülüyorsa ÖİDB ile görüşülmelidir.

11. International students must take courses 2402205 or 2402206.

 • Tüm yabancı uyruklu öğrencilerin tarih derslerini 2402201 ve 2402202 kodlarıyla alması gereklidir. Yabancı uyruklu öğrenciler, 2402205 veya 2402206 kodlu dersleri almak istediklerinde karşılacakları hata mesajıdır. Öğrenci uyruk bilgisini https://oibs2.metu.edu.tr/Student_Information adresindeki ‘Öğrenci Bilgileri’ programından kontrol etmelidir. Uyruk bilgisinin hatalı olduğu düşünülüyorsa ÖİDB ile görüşülmelidir.

12. You can not take the courses [ders kodu] and [ders kodu] at the same time.

 • Öğrenciler yazokulunda 2300105 ve 230016 derslerini, 2300111 ve 2300112 derslerini birlikte alamazlar.

13. You have already taken this course: [ders kodu]

 • Öğrenci eklemiş olduğu dersi tekrar eklemeye çalıştığında aldığı hata mesajıdır.

14. The course is not offered. Course Code: [ders kodu] You can have the information from the related department

 • Öğrencinin almak istediği ders kodu sistemde bölüm tarafından açılamıştır. Eğer öğrenci ders kodunu hatalı girmiyorsa, ve dersin ilgili dönemde açılması gerekiyorsa, dersi veren bölümle iletişime geçilmelidir. Öğrenciler açılan ders bilgilerine bir dersin ilgili dönemde açılıp açılmadığını https://sis.metu.edu.tr adresindeki Dersler->Ders Yarıyıl Bilgileri linkinden konrol etmelidir.

15. Course capacity is equal to zero: [ders kodu]- [grup]. You can have the information from the related department.

 • Öğrencinin almak istediği ders kodu sistemde sıfır kapasite ile açılmıştır. Eğer öğrenci ders kodunu hatalı girmiyorsa, ve dersin ilgili dönemde açılması gerekiyorsa, dersi veren bölümle iletişime geçilmelidir. Öğrenciler açılan dersin kapasite bilgilerini https://oibs.metu.edu.tr adresindeki ‘158 numaralı View Course Capacity ’ programından konrol etmelidir.

16. Course capacity is full: [ders kodu]- [grup]

 • Öğrencinin almak istediği ders grubunun kapasitesi dolmuştur. Dersin kapasite artırımı için ilgili bölümle iletişime geçilmelidir. Öğrenciler açılan dersin kapasite bilgilerini https://oibs.metu.edu.tr adresindeki ‘158 numaralı View Course Capacity ’ programından konrol etmelidir.

17. The course group is not offered.Course Code: [ders kodu]Group Code: [grup]

 • Öğrencinin almak istediği dersin grubu sistemde bölüm tarafından açılamıştır. Eğer öğrenci dersin grubunu hatalı girmiyorsa, ve dersin grubunun dönemde açılması gerekiyorsa, dersi veren bölümle iletişime geçilmelidir. Öğrenciler açılan ders ve grup bilgilerine bir dersin grubunun ilgili dönemde açılıp açılmadığını https://sis.metu.edu.tr adresindeki Dersler->Ders Yarıyıl Bilgileri linkinden konrol etmelidir.

18. The course is not offered for your department or your conditions are inappropriate:[ders kodu]- [grup].

19. You can take the course. Try correct group(s): [gruplar]

 • Öğrenci dersi önerilen gruplardan birinde alabilir. Önerilen gruplar denenmelidir.

20. This course can be added only after next capacity update time. For more information please refer to http://oidb.metu.edu.tr/yaz-okulu

 • Yazokulu ve Matematik ile Modern dillerin dersleriyle kapasite dolduktan sonra saat gelmeden almalarina izin verilmez.
 • MATH 120, MATH 219, MATH 260 ve ENG 211 derslerinde kontenjanlar sınırlıdır. Taleplerin tümünün karşılanması mümkün olmayacaktır.
 • İlgili derse kayıtlı öğrenci sayısı seans başında veya iki seans arasında maksimum kapasiteye ulaşınca bir sonraki seans başına kadar ilgili ders için (kapasite artırımı yapılsa dahil) ders ekleme (add) yapılamayacaktır.
 • Matematik ve Modern Diller Bölümünün kayıtlar sırasında bırakılan (drop) derslerin kapasite bilgileri 09.00, 13.00 ve 16.00 saatlerinde güncellenecektir
 • Aynı süreçler grup değişiklikleri için de geçerlidir.
 • Öğrenci bölümün ilgili ders ve grubu için kriterleri kriterleri https://sis.metu.edu.tr adresindeki Dersler->Ders Yarıyıl Bilgileri linkinden konrol etmelidir. Bu kriterlere karşılık gelen kendi kriterlerini de https://oibs2.metu.edu.tr/Student_Information adresindeki ‘Öğrenci Bilgileri’ programından ve https://oibs2.metu.edu.tr/Student_Information adresindeki ‘Öğrenci Bilgileri’ programı Transkript sekmesinden kontrol edebilir.

21. You cannot take a course you have been exempted before: [ders kodu]

 • Muaf (EX) olunan derse kayıt olunamaz. Öğrenciler, geçmiş dönemleri için dersin transkriptlerinde muaf olup olmadığını https://oibs2.metu.edu.tr/Student_Information adresindeki ‘Öğrenci Bilgileri’ programı Transkript sekmesinden kontrol edebilir. Dersten muaf olunmaması gerektiği düşünülüyorsa ÖİDB ile görüşülmelidir.

22. You cannot take a course counted in the program before: [ders kodu]

 • Bu hatayı alan öğrenci için intibak yapılmıştır. Almak istediği ders intibaka sayılmış dersler arasındadır. Bu yüzden ders kayıt sırasında tekrar alınamaz. Öğrenci kendisine intibak yapılıp yapılmadığını ve hangi derslerin sayıldığını https://oibs2.metu.edu.tr/Student_Information adresindeki ‘Öğrenci Bilgileri’ programı Transkript sekmesinden kontrol edebilir. İntibakla ilgili bir hata yaşadığını düşünüyorsa öğrenci danışmanıyla ve bölümüyle iletişime geçmelidir.

23. You have already taken this course [ders kodu] (enrollment)

 • Öğrencinin almak istediği ders ÖİDB tarafından üzerine atılmıştır. Dersi almasına gerek yoktur. Öğrenci ders durumunu https://oibs2.metu.edu.tr/Student_Information adresindeki ‘Öğrenci Bilgileri’ programından ‘Enrollment’ sekmesinde görebilir.

24. You can not take this course, you have been taken this course more than 3 semesters ago:[ders kodu]- [dönem]

 • Önlisans ve lisans programlarında (sınamalı durumda olan öğrenciler hariç olmak üzere) DD ve üzeri not alınan dersler, dersin alındığı yarıyılı izleyen üç yarıyıl içinde tekrarlanabilir. Lisansüstü programlarda her ders tekrarlanabilir (AA dahil), süre kısıtı da yoktur.

25. You have already taken equal course of [ders kodu] (pre_enrollment)

 • Öğrenci eklemiş olduğu dersin denk dersini eklemeye çalıştığında aldığı hata mesajıdır. Ders ve denk dersleri aynı anda alınamaz. Derslerin denk dersleri https://sis.metu.edu.tr adresindeki Dersler->Ders Yarıyıl Bilgileri linkinden kontrol edebilir.

26. You do not have the appropriate prerequisite for the course you want to take: [ders kodu]

 • Önkoşullu dersler için ön koşul kontrolü yapılır. Önkoşul kontrolü, kayıtlı olunan bölüm/ program bazında değil, ders bazında yapılır. Kayıt yapılmak istenen ders için ön koşul sağlanmamış ise program ilgili derse kayıt izni vermez. Her hangi bir dersin ön koşulu olan bir dersten muaf olunması durumunda ilgili dersin ön koşulu sağlanmış sayılır. Önkoşul dersinin bir kez alınmış olması da önkoşulu sağlar. Önkoşul kontrolünde intibaka uğrayan öğrenciler için intibak döneminden sonraki dönemlerde alınan dersler de değerlendirilir. İntibaka sayılan derslerde ön koşulu sağlar. Öğrenci almak istediği derslerin önkoşullarını https://sis.metu.edu.tr adresindeki Dersler->Ders Yarıyıl Bilgileri linkinden kontrol edebilir. Önkoşul derslerini yukarıda anlatılan kritere uyup uymadığını https://oibs2.metu.edu.tr/Student_Information adresindeki ‘Öğrenci Bilgileri’ programı Transkript sekmesinden aldığı dersleri kontrol ederek görebilir.

27. You can not take any more courses. Overload information is undefined. Please visit the Student's Registrar Office.

 • Öğrencinin kayıtlı olduğu program için ÖİDB tarafından ders yükü tanımı sisteme girilmemiştir. ÖİDB 44 nolu programdan overload bilgisini tanımlamalıdır. Öğrenci bölüme ait ders yükü bilgisini https://sis.metu.edu.tr adresindeki Dersler->Ders Yarıyıl Bilgileri linkinden kontrol edebilir.

28. You can not take any more courses.

 • Program bazında ders yükü sistemde tanımlıdır. Kredisiz dersler ile kategorisi “laboratuvar” olan dersler ders yükü kapsamı dışındadır. Sistemde bölüm bazında tanımlı olan ders yükü belli koşullarda aşılabilir. Önlisans ve lisans öğrencilerinden genel not ortalaması 2.00-2.49 olan öğrenciler ders yüklerini 1 ders, genel not ortalaması 2.50 ve üzerinde olan öğrenciler ders yüklerini 2 ders artırabilir.Öğrenci gpa ve cgpa bilgilerini https://oibs2.metu.edu.tr/Student_Information adresindeki ‘Öğrenci Bilgileri’ programı Transkript sekmesinden kontrol edebilir. Bu bilgilerde bir hata olduğu düşünülüyorsa ÖİDB ile görüşülmelidir. Derslerin kredi ve kategori bilgisi https://sis.metu.edu.tr adresindeki Dersler->Ders Yarıyıl Bilgileri linkinden kontrol edebilir. Kredi ve kategori bilgisi hatalı ise ÖİDB ile görüşülmelidir. Çift anadal ve yan dal öğrencilerinin bir yarıyılda ana dal ve çift ana dal/yan dal programında kayıt yaptırabilecekleri toplam kredili ders sayısı (ders yükü) aşağıdaki gibidir (ana dal ve çift ana dal programının ortak dersleri, ders yükü hesaplamasında tek ders olarak işlem görür). Ana dal genel not ortalaması 2,50 ve üzeri olan öğrenciler için ana dal programının azami ders yükünün dört fazlasıdır. Ana dal genel not ortalaması 2,00 – 2,49 arasında olan öğrenciler için ana dal programının azami ders yükünün üç fazlasıdır. Önlisans ve lisans programlarında, NI statüsünde alınan dersler ders yükü içinde sayılır.

29. You can not take any more courses. Maximum[ders sayısı]courses are allowed in summer semester.

 • Yaz okulu katkı payı ödemeleri “kredi” başına yapılır. Öğrencilerin almış oldukları her bir kredili ders için (öğrencinin kayıtlı olduğu programa göre) ödemesi gereken kredi bazında ödeme kontrolü yapılır. Kredisiz dersler için (Graduate Seminer, Term Project, Special/ Advanced Studies hariç) (2) kredi üzerinden ödeme yapılır. Derslerin kredi ve kategori bilgisi https://sis.metu.edu.tr adresindeki Dersler->Ders Yarıyıl Bilgileri linkinden kontrol edebilir. Kredi ve kategori bilgisinin sistemde hatalı olduğu düşünülüyorsa ÖİDB ile görüşülmelidir.

30. Your total payment is not enough to take this course [ders kodu]

 • İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programlarında katkı payı/öğrenim ücreti ödemeleri “kredi” başına yapılır. Kredisiz dersler (Graduate Seminar, Term Project, Special/ Advanced Studies, Term Project Studies hariç) için (2) kredi üzerinden işlem yapılır. Öğrenciler dersi veren programın kredi başına belirlenen ücretini öderler. İkinci öğretim programı öğrencileri, birinci öğretim programlarından NI (Not Included) statüde ders alabilir. Bu durumda ilgili ders için kayıtlı oldukları ikinci öğretim programına ait ücreti öderler. Derslerin kredi ve kategori bilgisi https://sis.metu.edu.tr adresindeki Dersler->Ders Yarıyıl Bilgileri linkinden kontrol edilebilir. Kredi ve kategori bilgisinin sistemde hatalı olduğu düşünülüyorsa ÖİDB ile görüşülmelidir.

31. You could not take this course. There is no appropriate course_category[ders kodu]

 • Öğrencinin program versiyon bilgisine göre sistemde kayıtlı olduğu bölüme tanımlanmış MUST dersler başka kategoride alınamaz. Alınacak derse ait kategoride sistemde öğrencinin kayıtlı olduğu bölüm bilgisinde ders tanımı var mı? Tanım var ise alınmak istenen ders sisteme o kategoride tanımlanmış mı? Tanımı yok ise o kategoride ders alınamaz. 34 nolu programdan bölüm tanımlama yapmalıdır.

32. You could take this course as a [elektif kategori] or NOT INCLUDED: [ders kodu]

 • Öğrenciler seçmeli derslerine kayıt olurken sadece kendi müfredatlarında belirtilen kategorilerde (Technical-Nontechnical Elective /Departmental-Nondepartmental Elective /Restricted Elective /Elective /Free Elective ) kayıt olabilir. Bir ders ya sistemde tanımlandığı statüde ya da “Free Elective” veya NI olarak alınabilir.

33. Your status is Suspension/Suspension Warning/Probation. You can not take a new course "||p_course_code.

 • Dönem statüsü Suspension/Suspension Warning/Probation olan öğrenciler yeni ders alamazlar. Öğrenci dönem durumunun Suspension/Suspension Warning/Probation olmaması gerektiğini düşünüyorsa ÖİDB ile görüşerek dönem durumunu kontrol ettirmelidir. Öğrenci kayıt dönemimdeki dönem durumunu https://oibs2.metu.edu.tr/Student_Information adresindeki ‘Öğrenci Bilgileri’ programından durumunu kontrol etmelidir.

DERS SİLME KONTROLLERİ

1. Course is dropped successfully!

 • Ders başarıyla drop edilmiştir. Bir sorun yoktur. Öğrenci ön kayıt ve ders ekleme/bırakma dönemlerinde yaptığı işlemleri https://oibs2.metu.edu.tr/Student_Information adresindeki ‘Öğrenci Bilgileri’ programından görebilir.

2. This course is also added to your other program and is approved. First you have to remove the approval and then you can drop "||p_course_code||.

 • Öğrenci silmek istediği dersi kayıtlı olduğu diğer programında da almış ve danışman onayı almıştır. Bu sebeple bu durumda ders drop edilemez. Drop etmesi gerekiyorsa diğer program danışmanı onayını kaldırmalıdır. Diğer Program Danışmanı ile görüşmelidir. Öğrenci ön kayıt/ders ekleme bırakma dönemleri onay durumunu https://oibs2.metu.edu.tr/Student_Information adresindeki ‘Öğrenci Bilgileri’ programından kontrol edebilir.

DERS SAYDIRMA KONTROLLERİ

1. Course has already been replaced.

 • Ders başarıyla saydırılmıştır. Bir sorun yoktur. Öğrenci ön kayıt ve ders ekleme/bırakma dönemlerinde yaptığı işlemleri https://oibs2.metu.edu.tr/Student_Information adresindeki ‘Öğrenci Bilgileri’ programda kontrol edebilir.

2. You can not replace a MUST course.

 • Öğrencinin kayıt yaptırdığı bölümüne ve versiyonuna ait müfredatında zorunlu olarak tanımlanmış derslerin kategorisi değiştirilemez. Öğrenci bölüme ait müfredat tanımlarını https://sis.metu.edu.tr adresindeki Dersler->Ders Yarıyıl Bilgileri linkinden kontrol edebilir. Eğer öğrenci almak istediği dersi kendisi için zorunlu olmadığını düşünüyorsa, bölümü veya ÖİDB ile görüşmeli ve zorunlu ders listelerini kontrol etmelerini istemelidir. Listeler doğru ise öğrencinin versiyon bilgisi ÖİDB tarafından kontrol edilmelidir.

3. Replacement is done successfully for "||p_course_code

 • Ekrandan yapılan ders saydırma işlemi başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiş ise verilen mesajdır.

4. The course is added with its replacement "||p_course_code

 • Otomatik ders saydırma işlemi yapılarak ders alınmış ise verilen mesajdır.

5. No course is appropiate for replacement

 • Yüksek Lisans ve Lisans Sonrası Doktora programı öğrencileri, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla en fazla 2 adet lisans dersi alabilir. Fazlasını NI statüde alabilir. Fazla dersi NI statüde almayıp, başka bir kategoride almak istediğinde program otomatik ders saydırma yapmak ister, uygun bir ders bulamazsa karşılaşılan hata mesajıdır. Saydırılmak istenen dersin yerine sayılabilecek bir ders bulunamamıştır. Lisans dersleri, lisans derslerine, kredili dersler kredili derslerle saydırılabilir. Öğrenciler almak istedikleri dersin kategorisini 58 nolu programdan kontrol edebilirler.

DERS SAYDIRMA KALDIRMA KONTROLLERİ

1. Replacement is removed successfully for xxxxxxx

 • Ders saydırma kaldırılma işlemi başarılı bir şekilde yapılmış ise verilen bilgilendirme mesajıdır.

2. Course has already no replacement: xxxxxxx

 • Saydırılması kaldırmak işaretlenen dersin saydırması zaten yoktur. Saydırması kaldırılmak üzere işaretlenen dersin doğruluğu kontrol edilmelidir.

3. Your status is suspension/suspension warning/Probation you can not remove replacement.

 • Dönem statüsü Suspension/Suspension Warning/Probation olan öğrenciler yeni ders alamazlar. Daha önce aldıkları dersleri de ancak saydırarak alabilecekleri için yapılmış saydırma kaldırılamaz. Öğrenci dönem durumunun Suspension/Suspension Warning/Probation olmaması gerektiğini düşünüyorsa ÖİDB ile görüşerek dönem durumunu kontrol ettirmelidir. Öğrenci kayıt dönemimdeki dönem durumunu https://oibs2.metu.edu.tr/Student_Information adresindeki ‘Öğrenci Bilgileri’ programından durumunu kontrol etmelidir.

4. Course is automatically replaced. You can not remove its replacement xxxxxxx

 • Öğrencinin aldığı ders ancak saydırma yapılarak üzerine eklenebilmiştir. Bu durumdaki derslerin saydırmaları kaldırılamaz. Örneğin, Yüksek Lisans ve Lisans Sonrası Doktora programı öğrencileri, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla en fazla 2 adet lisans dersi alabilir. Fazlasını NI statüde alabilir. Fazla dersi NI statüde almayıp, başka bir kategoride almak istediğinde program otomatik ders saydırma yapar. Bu derslerin saydırması kaldırılamaz. Öğrenci dersi saydırma yapılmış bir şekilde almak istemiyorsa silebilir.

DERS GRUP DEĞİŞİKLİĞİ KONTROLLERİ

1. Section is changed successfully for xxxxxxx:

 • Grup değişikliği başaralı bir şekilde yapıldığında verilen bilgilendirme mesajıdır.

2. No need to change section of yy

 • Aldığı dersin grubu ile değiştirilmek istenen grup aynı ise verilen mesajdır.

3. The course group is not offered.Course Code: xxxxxxx Group Code: yy:

 • Öğrencinin değiştirmek istediği dersin grubu sistemde bölüm tarafından açılamıştır. Eğer öğrenci dersin grubunu hatalı girmiyorsa, ve dersin grubunun dönemde açılması gerekiyorsa, dersi veren bölümle iletişime geçilmelidir. Öğrenciler açılan ders ve grup bilgilerine bir dersin grubunun ilgili dönemde açılıp açılmadığını https://sis.metu.edu.tr adresindeki Dersler->Ders Yarıyıl Bilgileri linkinden konrol etmelidir.

4. Course capacity is full: xxxxxxx -yy:

 • Öğrencinin grup değişikliği yapmak istediği ders grubunun kapasitesi dolmuştur. Dersin kapasite artırımı için ilgili bölümle iletişime geçilmelidir. Öğrenciler açılan dersin kapasite bilgilerine 158 no’lu programdan konrol etmelidir.

5. The course is not offered for your department or your conditions are inappropriate: xxxxxxx-yy:

 • Öğrencinin grup değişikliği yapmak istediği dersinin grubuna bölümün tanımladığı ders alma kriterleriyle, öğrencinin kriterleri uymamaktadır. Öğrenci bölümün ilgili ders ve grubu için kriterleri https://sis.metu.edu.tr adresindeki Dersler->Ders Yarıyıl Bilgileri linkinden kontrol edebilir. Bu kriterlere karşılık gelen kendi kriterlerini de https://oibs2.metu.edu.tr/Student_Information adresindeki ‘Öğrenci Bilgileri’ programı Transkript sekmesinden kontrol edebilir.

6. You can take the course. Try correct group(s): a,b,c

 • Öğrenci dersin grubunu önerilen gruplardan birisiyle değiştirebilir. Önerilen gruplar denenmelidir.

7. You have been approved in your other program, you can not change section for "||p_course_code

 • Öğrenci grup değişikliği yapmak istediği dersi kayıtlı olduğu diğer programında da almış ve danışman onayı almıştır. Bu sebeple bu durumda dersin grubu değiştirilemez. Değişiklik yapılması gerekiyorsa diğer ilgili program danışmanı onayını kaldırmalıdır. Diğer Program Danışmanı ile görüşmelidir. Öğrenci ön kayıt/ders ekleme bırakma dönemleri onay durumunu https://oibs2.metu.edu.tr/Student_Information adresindeki ‘Öğrenci Bilgileri’ programından kontrol edebilir.

DERS KATEGORİ DEĞİŞTİRME KONTROLLERİ

1. No need to change the category of "||p_course_code;

 • Dersin kategorisi ekranda alınan aynı kategori ile değiştirilmek isteniyor ise karşılaşılan hata mesajıdır. Bir değişiklik yapılmasına gerek yoktur.

2. Category has changed successfully for xxxxxxx:

 • Dersin kategori değişikliği başaralı bir şekilde yapıldığında verilen bilgilendirme mesajıdır.

3. You can not change category of a MUST Course xxxxxxx:

 • Zorunlu dersin kategorisi değiştirilemez. Dersin zorunlu ders olup olmadığı https://sis.metu.edu.tr adresindeki Dersler->Ders Yarıyıl Bilgileri linkinden kontrol edilmelidir.

4. You can not re-define elective course as a MUST Course xxxxx:

 • Elektif kategorisinde alınmış bir dersin kategorisi zorunlu ders olarak değiştirilemez. Bölümün zorunlu ve elektif derslerinin listesi https://sis.metu.edu.tr adresindeki Dersler->Ders Yarıyıl Bilgileri linkinden kontrol edilebilir.

5. You can only take NI courses in your MAJOR program:

 • NI statusundeki ders sadece anadalda alinabilir.

6. Course has replacement, so you can not take it in NI status xxxxx:

 • Kategori değişikliği yapılmak istenen ders NI statude alınmışsa kategori değişikliği yapılamaz.

7. Practice courses can not be taken in NOT INCLUDED category:

 • Staj derslerinin kategorisi NI olarak degistirilemez. Öğrenci dersi ilgili kategoride almak almak istemiyorsa silebilir.

8. You could take this course as a CCCCC or NOT INCLUDED category : xxxxxxx:

 • Öğrenciler seçmeli derslerinin kategorisini değiştirmek istediklerinde sadece kendi müfredatlarında belirtilen kategorilerde (Technical-Nontechnical Elective /Departmental-Nondepartmental Elective /Restricted Elective /Elective /Free Elective ) değişiklik yapabilirler. Bir ders ya sistemde tanımlandığı statüde ya da “Free Elective” veya NI olarak alınabilir.