-A +A
  Görüntüleme: 5481

Personel kullanıcı kodu hangi durumlarda kapatılır?

ODTÜ'den emeklilik dışındaki nedenlerle ayrılmış ya da görev süresi dolmuş personel kullanıcı hesapları, personel ayrıldıktan 3 ay sonra kapatılır. Kapatılan kullanıcı hesabının 1 yıla kadar yedeğine ulaşılabilmektedir. Kullanıcılarımızın yedeklerini alabilmesi için, öncesinde yedeğini istedikleri tarihi belirtmeleri ve kimlikleri ile ODTÜ BİDB Bilişim Destek servisine (https://bilisimdestek.metu.edu.tr/) başvurmaları gerekmektedir.

Ayrılan personelin ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı merkezi sunucuları üzerinde tanımlı kullanici@metu.edu.tr formatındaki e-posta adresleri talep edilen başka bir e-posta adresine yönlendirilebilmektedir. Yönlendirme servisine ilişkin bilgilendirme, https://faq.cc.metu.edu.tr/tr/sss/odtu-e-posta-yonlendirmeyi-nasil-kulla... adresinde bulunmaktadır.

Geçerli nedenler belirtildiği takdirde Personel Kullanıcı Koduna 3 ay ek uzatma verilebilmektedir. Ek uzatma için ODTÜ BİDB Bilişim Destek servisi (https://bilisimdestek.metu.edu.tr/) adresinden talepte bulunabilirsiniz. 

Üç aydan daha uzun süre talepleri için (Kullanıcı Kodunun kapatılma tarihinden sonra Bölüm/Birim Başkanı onayı ile, en fazla 1 yıl uzatma verilmektedir) F3 formu doldurularak Bölüm/Birim yöneticisinden onay alınması zorunluluğu bulunmaktadır. Sonrasında ilgili form Bilgi İşlem Daire Başkanlığı B-14 No'lu ofise getirilmelidir.

Görev süresi bitmiş fakat yüksek lisans veya doktora eğitimi devam eden Araştırma Görevlilerine eğitim süreleri bitimine kadar, 1 yıllık sürelerle, uzatma verilir.

Görevlendirmesi biten Yarı-zamanlı öğretim elemanlarının kullanıcı hesapları, görevlendirme bitimini takip eden sonraki dönemin sonunda kapatılmaktadır. Yarı zamanlı öğretim elemanlarımızın kapatılan kullanıcı hesapları için e-posta yönlendirme hizmeti verilememektedir.