-A +A
  Görüntüleme: 1794

Pine ile ODTÜ merkezi e-posta servisini nasıl kullanabilirim?

Readspeaker

Pine, e-posta işlemlerinizin yanı sıra haber grupları servisi (Newsgroups Service) aracılığı ile haber gruplarına ulaşabileceğiniz, oldukça gelişmiş özelliklere ve kolay kullanım olanaklarına sahip bir programdır.

SSH gibi bir terminal programı yoluyla kullanıcı adı ve şifre kullanarak UNIX tabanlı merkezi sunucu sistemlere bağlandıktan sonra açılan komut satırına;

pine

yazıldıktan sonra tekrar kullanıcı kodu ve şifre girilerek Pine programı çalıştırılır.

 

 

NOT: SSH gibi terminal programlarını kullanırken, farenin bir işlevi olmayacaktır. Bu durumda adımlar için, klavye üzerindeki ok tuşları kullanılmalıdır. Kısayol tuşları ve işlevleri ekranın alt kısmındaki menüde verilmektedir.

•  E-postaların okunması:

Ana menüde;

I MESSAGE INDEX - View messages in current folder

seçeneği, gelen mesajların listelendiği kısımdır. Listelenen mesajlar arasından okumak istenilen mesajın üstüne gelip Enter tuşuna basılarak içerik görüntülenebilir.

•  E-posta eklentisinin görüntülenmesi:

E-posta içeriğini okurken eklentiye ulaşmak için önce V'ye, daha sonra eklentiyi kullanıcı hesabına kaydetmek için S'ye basılması gerekir. Eklenti dosyasını kullanıcı hesabına kaydettikten sonra herhangi bir FTP programı yardımı ile başka bir bilgisayara taşınıp çalıştırılabilir.

•  E-posta yazılması:

Ana menü ekranında görülen;

C COMPOSE MESSAGE - Compose and send a message

seçeneği, mesaj oluşturulmasını ve belirtilen adrese gönderilmesini sağlar.

Ana menüdeki bu seçenek, klavyedeki ok tuşlarıyla seçildikten sonra, Enter tuşuna basılır ya da doğrudan C tuşuna basılarak mesaj yazma ekranına ulaşılabilir.

To: E-postayı göndermek istenilen adresin yazıldığı alan

Cc: E-postanın bir kopyasını göndermek istenilen adresin yazıldığı alan

Attchmnt: E-postaya eklemek istenilen dosyanın belirtildiği alan (Önce Ctrl+J, sonra Ctrl+T tuşlarına basarak kullanıcı hesabındaki bir dosya seçilebilir.)

Subject: E-postanın konusunun yazıldığı alan

Message Text: Mesajın yazıldığı alan

E-postayı göndermek için Ctrl+X tuşlarına basılması gerekmektedir.

To      : hot-linemetu.edu.tr
Cc      :
Attchmnt:
Subject : bilgi
----Message Text----
Merhaba,
Bilgi Işlem Dairesi'nin vermekte olduğu servisler hakkında bilgi almak istiyorum.

NOT: Mesajınızı oluştururken Cc ve Attchmnt bölümlerinin doldurulması zorunlu değildir.

 

•  E-postaya eklenti yapılması:

Hazırlanan e-postaya eklenti yapmak için eklenecek dosyanın öncelikle kullanıcı hesabına bir FTP programı yardımı ile aktarılması gerekir. E-posta hazırlarken önce Ctrl+J, sonra Ctrl+T tuşlarına basarak eklenti yapılacak dosyanın bulunduğu yere ulaşılabilir. Bu pencerede eklenti yapılacak dosya seçilip iki kez Enter 'a basarak tekrar e-posta hazırlama ekranına dönülebilir. Bu ekranda "Attachment" kısmında eklenilen dosya görünmelidir.

•  Adres defteri oluşturulması:

Ana menüde bulunan;

A ADDRESS BOOK - Update address book

seçeneği, çok sık mesaj yazılan adreslere kısa isimler vererek bu adreslerin adres defterinde kaydedilmesini sağlar. Böylece, burada kayıtlı bulunan adreslere e-posta gönderileceği zaman uzun adres bilgisinin yazılmasına gerek kalmaz.

Adres kaydetmek için adres defterine girdikten sonra karakterine basılmalıdır. Daha sonra adres ile ilgili bilgiler doldurulup Ctrl+X ile kaydedilebilir.

•  Gönderilmiş e-postalara bakılması:

Ana menüde;

L FOLDER LIST - Select a folder to view

seçeneği, istenilen dizinlerin seçilip, seçilen dizindeki mesajların görülmesini sağlar. Bunlar arasında gönderilmiş olan e-postaların bulunduğu "sent-mail" dizini de vardır.

•  OLDINBOX'taki e-postaların okunması:

Ana menüde;

L FOLDER LIST - Select a folder to view

seçeneği, istediğiniz dizinleri seçmenizi ve seçtiğiniz dizindeki mesajlarınızı görmenizi sağlar. Bunlar arasında OLDINBOX.tarih dizinleri de bulunmaktadır. Bakmak istediğiniz OLDINBOX dizininin üzerine gelip Enter tuşuna basarak e-postalarınızı görebilirsiniz.

•  OLDINBOX'ın silinmesi:

Ana menüde;

L FOLDER LIST - Select a folder to view

seçeneği, istediğiniz dizinleri seçmenizi ve seçtiğiniz dizindeki mesajlarınızı görmenizi sağlar. Bunlar arasında OLDINBOX dizinleri de bulunmaktadır. Silmek istediğiniz dizinin üstüne gelip D 'ye, sonra da onaylamak için Y 'ye basarak dizini silebilirsiniz.

•  SPAMBOX'taki e-postaların okunması:

SPAMBOX'taki e-postaları okumak için ana menüde;

L FOLDER LIST - Select a folder to view

seçeneği, istenilen dizinlerin seçilmesini ve seçilen dizindeki mesajların görülmesini sağlar. Bunlar arasında SPAMBOX dizini de bulunmaktadır. SPAMBOX dizininin üzerine gelip Enter tuşuna basarak e-postalar görülebilir.

•  Yanlışlıkla spam olarak değerlendirilip SPAMBOX'a kaydedilen e-postaların merkezi spam filtresine tanıtılması:

Spam olmadığı halde SPAMBOX'a kaydedilen e-postalar, içeriği ve tam başlığı (full header) ile birlikte hot-linemetu.edu.tr adresine gönderilebilir. Bununla birlikte, spam olarak tanımlanması istenilmeyen bir e-postanın diğer kullanıcılar tarafından da spam olarak değerlendirilmeyecek kategoride olmasına dikkat edilmeli, sadece bir tek kullanıcı için spam olmayan e-posta SPAMBOX dizini altından takip edilmelidir.

•  Pine çalıştırırken "Terminal type ANSI is unknown" mesajının görünmesinin engellenmesi:

SSH programını kullanarak merkezi sunucu sistemler üzerindeki hesaba girildikten sonra, komut satırına;

pine

yazıldığında "Terminal type ANSI is unknown" mesajı alınıyorsa, pine'a girilebilmesi için, "pine" yazmadan önce komut satırına;

echo

yazarak gerekli kontrollerin yapılması ve daha sonra aşağıdaki işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Aksi halde pine'a girebilmek için komut satırına her seferinde;

/usr/local/bin/pine

yazılması gerekir.

Eğer "Bash Shell" kullanılıyorsa .profile , "Tcsh Shell" kullanılıyorsa .tcshrc dosyalarının içerisindeki "PATH" satırlarının kaldırılması ya da bu değişkene :/usr/local/bin bilgisinin eklenmesi gerekir. Buna rağmen aynı hata mesajı ile tekrar karşılaşılması durumunda,

echo

yazılarak, hangi shell'de bulunulduğuna bakılmalıdır. Aşağıdaki satırlardan bir tanesi ile karşılaşılacaktır:

/bin/ksh
/usr/local/bin/bash
/usr/local/bin/tcsh/

İlk iki satırdan biri (ksh, bash) ile karşılaşıldığında, komut satırına

export TERM=vt100

yazılması gerekir. Üçüncü satır (tcsh) ile karşılaşıldığında;

setenv TERM=vt100

yazılması gerekir. Bu komutları sürekli olarak kullanmak istenmediğinde, "bash" ve "ksh" için .profile dosyasının içerisine;

export TERM=vt100

"tcsh" için, .tcshrc dosyasının içerisine;

setenv TERM=vt100

satırları eklenilmelidir.

•  Gelen mesajın başlığının tamamını (full header) görmek için yapılması gerekenler:

Pine kullanarak, gelen mesajın "full header"ını görebilmek için pine'a girdikten sonra açılan ilk ekranda görülen;

S SETUP - Configure Pine Options

menüsüne, klavyedeki ok tuşları kullanılarak girilir. Daha sonra C tuşuna basarak "Setup Configuration" menüsü seçilir. Ekranda görülecek olan "Set Feature Name" başlığının seçeneklerine, klavyedeki ok tuşları kullanılarak ulaştıktan sonra, "enable-full-header-cmd" seçeneği seçilir ve X tuşuna basılarak işaretlenir.

Bulunulan ekrandan E tuşuyla çıkarak gelen mesajların yer aldığı Inbox'a girilir. Başlığının tamamını (full header) görmek istenilen mesajı açıp H tuşuna basıldığında mesajın başlığının tamamı görülecektir. Tekrar H tuşuna basıldığında "full header" görüntüsü kaybolacaktır.

Mesajın "full header"ı bir başkasına yönlendirilmek istendiğinde eklenti yapmadan doğrudan ilgili adrese yönlendirilir. Bu uygulama en çok, gelen bir spam mail'i incelemek üzere ilgili sistem yöneticisine bildirirken kullanılabilir.