-A +A
  Görüntüleme: 23677

Şifremi nasıl değiştirebilirim? Yeni şifre seçerken nelere dikkat etmeliyim?

Merkezi Sunucular üzerinde bulunan kullanıcı kodunuzun parolasını değiştirmek için:

Kullanıcı Hesap Yönetimi Sayfasından:

Kullanıcı Hesap Yönetimi sayfasına; https://useraccount.metu.edu.tr adresinden mevcut parolanızla giriş yaptıktan sonra "Şifre Değiştir" düğmesine tıklayarak kullanıcı kodu parolanızı değiştirebilirsiniz.

Kullanıcılarımız parolalarını aşağıdaki kurallara göre oluşturmalıdır:

Parolada bulunması zorunlu unsurlar:

 • Parola 8 karakter olmalıdır.
 • Parola en az bir büyük harf (ABCD….Z) içermelidir.
 • Parola en az bir küçük harf (abcd…z) içermelidir.
 • Parola en az bir sayı (1234567890) içermelidir.
 • Parola sadece parantez içindeki ([ % ( ) * + , - . / : ; < > ^ _ { | } ~ ]) özel karakterlerden en az bir tanesini içermelidir.

Parolada bulunmaması gereken unsurlar:

 • Parola boşluk karakteri içeremez.
 • Parola 1900’lü veya 2000’li yılları içeremez. (1978, 1999, 2001 vb.)
 • Parola 4 ya da daha fazla karakterli ardışık sayı içeremez. (1234, 2345, 5678 vb.)
 • Parola kendisini 2 defadan fazla tekrar eden karakter içeremez (AAA, zzz vb.)
 • Parola Türkçe karakter içeremez. (ç, ğ, İ, ö, ş, ü…)
 • ASCII karakteri olmayan karakter içeremez. (ä, é, Ý, Ð, Π vb.)
 • Parola tamamı büyük ya da tamamı küçük harf olan kolay tahmin edilebilir sözcük veya sözlük kelimesi içeremez.
 • Yeni parola, son 5 Parola ile aynı olamaz.

Örnek Parolalar:

 • Polut36*
 • Dem70:ka
 • 2K/mReD
 • 2F,646(w
 • EO*A(/5y
 • .g1>4YjT
 • o)5aDA-9