-A +A
  Görüntüleme: 30433

Turnitin Hakkında

Turnitin, intihal tespit hizmeti veren web tabanlı bir yazılımdır. Bu servisi kullanmak isteyen akademik personelin (sadece ODTÜ Öğretim Üyesi, Görevlisi, Okutman) ad/soyad, akademik/idari pozisyon ve bölüm bilgilerini içeren bilgileri Bilişim Destek Ekibimize ODTÜ BİDB ana sayfasındaki “Bize Ulaşın” bağlantısından ve "https://bilisimdestek.metu.edu.tr/ adresinden iletmeleri gereklidir. Bu şekilde sisteme Instructor hakları ile ekleneceklerdir. Araştırma Görevlileri ancak, bir ders kapsamında öğrencilerine ödev makale kontrolü yapmaları gerektiğinde, üstteki kategorideki Turnitin üyesi (Instructor olarak eklenmiş) kullanıcılar tarafından TA (Teaching Assistant) olarak sisteme eklenebilmekte ve bu şekilde ödev/makale/tez denetleyebilmektedir.

Bu nedenle ilgili adreslere yapılan araştırma görevlisi başvuruları değerlendirilmemektedir.   

Öğretim üyeleri; öğrencilerine veya kendilerine ait makaleleri ya da ödevleri Turnitin web sitesine aktararak; daha önce Turnitin'e aktarılmış olan milyonlarca ödevle, internette arşivlenmiş veya güncel web sayfalarıyla, ticari/bilimsel elektronik veritabanlarında yer alan dergi, makalelerle ve elektronik kitaplarla karşılaştırma yapabilmektedir. Yazılımla ilgili tanıtıcı bilgi, broşür ve seminer notlarına aşağıdaki adreslerden ulaşılabilir:

TII Öğretmen Kılavuzu

TII Öğrenci Kılavuzu

TURNITINDEN BELGE SILME KILAVUZU (V1.1-2016)

https://guides.turnitin.com/01_Manuals_and_Guides (İngilizce)

Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi'nin hazırladığı Türkçe özet kullanım talimatnamesi

Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi'nin hazırladığı Türkçe seminer notları

Turnitin yazılımı kullanıcı (ödevi/makalesi yüklenecek öğrenci) sayısı sınırlı olduğundan öncelikle tez, kitap, süreli akademik yayınlarda yayınlanmak üzere yazılmış makaleler ve basılmaya aday çalışmaların kontrol edilmesi amacıyla kullanıma sunulmuştur. 

Bu hizmeti, bu kapsamda kendisi ve öğrencileri için kullanmak isteyen akademik personelin Bilişim Destek Ekibimize ODTÜ BİDB ana sayfasındaki “Bize Ulaşın” bağlantısından ve "hotline@metu.edu.tr" e-posta adresinden iletişime geçerek Turnitin hizmetine üye olmaları, "Instructor" olarak tanımlanmaları gerekmektedir. Bu işlem ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nca yapılmaktadır. Daha sonra turnitin.com'dan alacakları e-posta ile verilen talimatlar uygulanarak ulaşlılacak web arayüzü ile ders (Class), ödev (Assignment) ve öğrenci (Student) tanımlanarak, öğrencilerin makalelerini ve diğer yazılı çalışmalarını yüklemeleri sağlanacaktır. Makale veya ödevlerdeki intihal oranı ve unsurları Instructor veya TA olarak tanımlanmış kullanıcılarca incelenebilecektir.

Tez Teslim Aşaması

Y. Lisans/Doktora öğrencileri ve Araştırma Görevlileri sisteme Instructor şeklinde makale taratma hakları ile eklenememektedir. Ancak tez danışmanı ya da sisteme bu şekilde (Instructor olarak) ekli bir öğretim üyesi/görevlisi bu taramayı yapabilir ve sonuç raporunu ilgili kişiyle paylaşabilir. Bunun dışında web sayfasında anlatıldığı üzere bir master class açarak ilgili kişiyi TA (Teaching Assistant) olarak sisteme ekleyip size makale/ödev tarama hakkı verebilir.

Önemli Uyarı: Sisteme "Instructor" olarak elle öğrenci ödev, makalesi yüklenirken öğrencinin ad soyadının tam ve doğru olarak girilmesi önemlidir. Aksi takdirde makale başka kurumlar tarafından denetlenirken bu isimsiz/farklı isimli makale ile veritabanında %100 benzerlik oranı verecek ancak bu makalenin kişinin kendi makalesi olduğunun anlaşılması mümkün olmayacaktır. Makale kopya olarak nitelenebilecektir.

Yazılım web tabanlı bir servis olup, sahip olunan "öğrenci" ya da "instructor" Turnitin kullanıcı hesapları ile yerleşke dışından da kullanılabilmektedir.

 

Şifre hakkında NOT: Şifrenizi unutmanız halinde RESET PASSWORD adımı ile yazılımı kullanmaya devam edebilirsiniz.

Soru ve sorunlarınız için Bilişim Destek Ekibimize ODTÜ BİDB ana sayfasındaki “Bize Ulaşın” bağlantısından ve https://bilisimdestek.metu.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.