-A +A
  Görüntüleme: 421

Üniversitemizde Fiziki ve Elektronik Ortamda Uygulanacak Resmi Yazışma Kuralları Yönergesi var mıdır?

Readspeaker

Üniversitemizde fiziki ve elektronik ortamda uygulanacak resmi yazışma kuralları yönergesi, Üniversite Yönetim Kurulu’nda görüşülerek uygun görülmüştür.  Yönergeye

 http://genduy.odtu.edu.tr/2017/yazismayonergesi.docx  

adresinden ulaşmak mümkündür.