-A +A
  Görüntüleme: 390

Üniversitemizde yetki devri ve imza yetki / yetkilileri yönergesi var mıdır?

Readspeaker

Üniversitemizde Yetki Devri ve İmza Yetki/Yetkilileri Yönergesi , Üniversite Yönetim Kurulu’nda görüşülerek uygun görülmüştür.  Yönergeye

http://genduy.odtu.edu.tr/2017/imzayetkileriyonergesi.docx

adresinden ulaşmak mümkündür.