-A +A
  Görüntüleme: 4839

Belge önizleme bölümünden bakıldığında henüz imzalanmamış yazılarda "e-imzalıdır" ifadesi görünüyor, neden?

Elektronik olarak imzalanmış belgelerin geçerliliği ancak yazının altında bulunan doğrulama koduna erişim ve orada elektronik imzanın varlığını görmekle mümkündür. Belge üzerinde e-imzalıdır yazılmış olması onun elektronik imzalanmış olduğunu göstermemektedir. Zira bu belgeler Word ortamında da istenilen şekilde hazırlanabilmektedir. İmzalanmamasına rağmen "e-imzalıdır" ibaresinin görülmesinin sebebi elektronik imza atılması işleminden sonra belge üzerinde herhangi bir değişikliğin yapılamayacak olmasıdır.

EBYS ilgili sorular ebys-destek@metu.edu.tr adresine iletilebilir.