-A +A
  Görüntüleme: 15619

Kullanıcı hesabı hangi durumlarda kapatılır?

Öğrenci kullanıcı hesapları mezun olduktan 1 dönem sonra kapatılır. Özel Öğrenci veya Erasmus kapsamında gelen değişim öğrencilerinin kullanıcı kodları ise dönemlik olarak açılır ve dönem bitiminde otomatik olarak kapatılır.  Kapatılma işlemi için verilerin işlenmesinin hemen ardından ve kapatılış tarihinden 1 ay önce kendilerine kullanıcı hesaplarının kapatılacağına ilişkin bilgilendirme e-postası gönderilir. Mezun öğrencilerin ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı merkezi sunucuları üzerinde tanımlı exxxxxxmetu.edu.tr formatındaki e-posta adresleri talep edilen başka bir e-posta adresine yönlendirilebilmektedir. Yönlendirme servisine ilişkin bilgilendirme, https://faq.cc.metu.edu.tr/tr/sss/odtu-e-posta-yonlendirmeyi-nasil-kullanabilirim adresinde bulunmaktadır.

İstifa, işten ayırma, vefat veya görev süresi bitimi nedeniyle ayrılan personelin kullanıcı kodu 3 ay sonra kapatılmaktadır. Ayrılan personelin ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı merkezi sunucuları üzerinde tanımlı kullanicimetu.edu.tr formatındaki e-posta adresleri talep edilen başka bir e-posta adresine yönlendirilebilmektedir. Yönlendirme servisine ilişkin bilgilendirme, https://faq.cc.metu.edu.tr/tr/sss/odtu-e-posta-yonlendirmeyi-nasil-kullanabilirim adresinde bulunmaktadır. Ayrılan personel kullanıcı kodları, kullanıcının bağlı olduğu idari birim amirliğince talep edildiği takdirde belirtilen tarihten (3 ay) önce kapatılabilecektir.

Yarı-zamanlı öğretim elemanlarının kullanıcı hesapları bölümleri tarafından görevlendirme yapıldığı dönemler ve görevlendirme bitiminden bir sonraki dönem dahil olmak üzere açık kalabilmektedir. Emekli olan personelin kullanıcı kodu kapatılmamaktadır. 

BİDB tarafından belirlenen koşullar doğrultusunda açılan geçici kullanıcı hesapları, kullanım süreleri bittiğinde kapatılmaktadır.

EİS Projesi kapsamındaki birimler ve öğrenci toplulukları hesapları, ilgili birim ya da topluluklardan resmi yazı ile talep gelmesi üzerine kapatılmakta, aksi durumda korunmaktadır.

Kötü amaçlı kullanım sonucunda kullanıcı hesabının kapatılması:

Kullanıcı hesapları, 24 Mart 2004 tarihinde duyurulan Bilişim Kaynakları Kullanım Politikaları metni uyarınca;

  • ODTÜ BİDB tarafından belirlenen kullanım politikalarının gerektirdiği durumlarda
  • T.C. yasalarının belirlediği yasadışı kullanımlarda,
  • Geçici kullanıcı hesapları için belirlenen sınırların aşıldığı durumlarda,
  • ODTÜ bilişim kaynaklarının akademik amaçlı çalışmaları engelleyici biçimde akademik amaçlı olmayan, ticari ve yasadışı amaçlı kullanıldığı durumlarda,
  • Kişilere ait kullanıcı hesaplarının farklı kişiler tarafından kullanımının belirlendiği durumlarda,
  • Sunucu Sistemler üzerinde tanımlı diğer kullanıcıların şifrelerini bulmaya çalışmak, dosyalarına müdahale etmek, değiştirmek vb. girişimlerin tespit edildiği durumlarda,
  •  Lisanssız, korsan yazılımların kullanıcı hesabı disk alanında bulunduğu tespit edildiği durumlarda,
  • Sistem bütünlüğünün, güvenliliğinin ve servis devamlılığının engellendiği durumlarda

kullanıcıya haber verilmeksizin BİDB tarafından geçici olarak kapatılabilir. Kullanıcı hesabının kalıcı olarak kapatılacağı durumlarda kullanıcılar önceden bilgilendirilmektedir.Kötü amaçlı kullanım sonucunda BİDB tarafından kapatılan kullanıcı hesabı, disiplin soruşturması ve diğer yasal işlemlerin devam ettiği süre boyunca kapalı tutulabilecek, soruşturmanın bittiği ve savunmanın BİDB tarafından kabul edildiği durumlarda yeniden açılacaktır.

Kullanıcı kodları (e-kimlik) sonlandırmaya ilişkin Üniversite Yönetim Kurulu kararına BİDB web sayfasından erişilebilir.