-A +A
  Görüntüleme: 1470

PC Salonları Kullanım Kuralları

Readspeaker

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından teknik ve idari işletimi sağlanan PC Salonları, Üniversitemiz öğrencilerinin ödev, ders ve "akademik amaçlı" araştırma yapmaları amacıyla hizmete sunulmaktadır. PC Salonlarında sunulan bilişim kaynaklarının ODTÜ Bilişim Kaynakları Kullanım Politikaları çerçevesinde kullanılması gerekmektedir. Bunun yanında, salonların kullanım amacına uygun biçimde işletimini sağlamak amacıyla BİDB PC Salonlarında aşağıdaki maddelerde belirtilen kurallara uyulması gerekmektedir.

 1. Bilgisayarlarda satranç, briç dahil her türlü oyuna, her türlü ortamda (CD, Web vb.) film seyredilmesine, sesli bir biçimde müzik dinlenmesine ve bahis sitelerine girilmesine izin verilmemektedir.
 2. Toplum genel ahlak kurallarına uymayan, salondaki diğer kullanıcıları rahatsız edici içerik barındırabilecek web sayfalarına girilmemeli, diğer kullanıcılar rahatsız edilmemelidir.
 3. Diğer kullanıcıları rahatsız edecek biçimde cep telefonu kullanılmamalı, cep telefonu görüşmeleri salon dışında yapılmalıdır.
 4. PC Salonlarında yiyecek ve içecek tüketimine izin verilmemektedir.
 5. Kullanıcılar, Yurtlar bölgesindeki PC salonlarında yurtlar kılık kıyafet yönetmeliğine uymak zorundadır(Yüksek Öğretim Kurulu'nun 22.11.1999 tarih ve 1999/4631 kararı üzerine Rektörlük tarafından uygulanması için tüm akademik ve idari birimlere dağıtılan genelge ile duyurulmuştur).
 6. Salonlarda sigara vb. tütün maddelerinin kullanılmasına izin verilmemektedir (Salonlarda tütün mamullerinin kullanımı 4207 sayılı kanun uyarınca yasaklanmıştır).
 7. Bilgisayarlara kullanıcı kodu dışında veya başkasına ait kullanıcı kodu ile giriş yapmak suç teşkil etmektedir.
 8. Salonlarda sessiz ve sakin olması beklenen çalışma ortamını bozacak nitelikte yüksek sesle konuşulmamalıdır. Grup çalışması yapılmasına izin verilmemektedir.
 9. Kullanıcılar, salonun sağlıklı işleyişini sağlamakla yükümlü PC Salon Görevlisinin yönlendirmelerine uymak zorundadır. Salon görevlisi ile tartışma yaşanmamalı, gerekli görüldüğü durumlarda öneri ve şikayet mekanizmaları kullanılmalıdır.
 10. Bilgi güvenliğini tehdit edici yazılımları, yazım hakkı verilen dizinlere kaydederek kullanmak, kurmaya çalışmak ve bilgisayarların yazılım ve donanımına zarar vermek suç teşkil etmektedir.
 11. PC Salonları ağ altyapısı kullanılarak, dizüstü bilgisayar vb. ağ erişimli cihazlar ile yetkisiz internet erişimine izin verilmemektedir.

 

CEZAİ İŞLEMLER

 • Yukarıda belirtilen kuralları ihlal eden kullanıcılar en az 1 hafta ile başlayan sürelerle PC Salonları kullanımından men edilecek, gerektiği durumlarda kanun gereği uygulanan ceza prosedürü kullanılacaktır.
 • Cezai işlem uygulanan öğrencilerin BİDB PC salonlarını kullanmasına izin verilmez.
 • BİDB PC Salon Kullanım Kurallarına uyulmaması ya da tekrarı durumunda gerçekleştirilen eylemin yoğunluğuna, kaynaklara veya kişi / kurumlara verilen zararın boyutuna, tekrarına bağlı olarak ceza süresi BİDB yetkili personelince uzatılabilir.

Öneri ve şikayetlerinizi hotlinemetu.edu.tr e- posta adresine bildiriniz.

PC Salon Kuralları, 25 Mart 2004 tarihinde Üniversite Yönetim Kurulu'nca onaylanarak yürürlüğe giren, Üniversitemiz bilişim kaynaklarının etik ilkeler çerçevesinde verimli ve güvenli kullanımının sağlanmasına yönelik olarak, kullanıcıları bilgilendirme, uygulamayı yönlendirme ve alınacak önlemleri düzenleme amacıyla oluşturulan "ODTÜ Bilişim Kaynakları Kullanım Politikaları" belgesi çerçevesinde hazırlanmıştır. 
PC Salon Kuralları koşullar gözönüne alınarak güncellenmektedir.