-A +A
  Görüntüleme: 6402

BİDB Tarafından Sağlanan Merkezi Servisler Nelerdir?

BİDB TARAFINDAN SAĞLANAN MERKEZİ SERVİSLER NELERDİR?
Yerleşke Kablolu Ağ Bağlantısı
Yerleşke kablolu ağ altyapısının tasarlanması, oluşturulması, işletilmesi ve geliştirilmesidir
Yerleşke Kablosuz Ağ Bağlantısı
Yerleşke kablosuz ağ altyapısının tasarlanması, oluşturulması, işletilmesi ve geliştirilmesidir.
Eduroam
Eduroam üyesi kurumların kullanıcılarının diğer eğitim kurumlarında da sorunsuzca ağ kullanımını amaçlamaktadır.
Kullanıcı kodları
ODTÜ personel ve öğrencilerine ODTÜ bilişim hizmetlerinden faydalanabilmeleri için kullanıcı kodları sağlanmaktadır.
Danışmanlık Servisi / Hotline
ODTÜ bilişim hizmetleri kullanıcılarına hizmetlere ilişkin destek hizmeti sağlanmasıdır.
PC Salonları
Üniversitede kullanıcı kodu bulunan tüm kullanıcıların ödev, ders ve akademik amaçlı araştırma yapmaları amacıyla hizmete sunulmaktadır.
İnsan Bilgisayar Etkileşimi (İBE) Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı
Akademik çalışmalar için ortam sağlayan, verimli ara yüzlerin geliştirilmesine destek veren, erişilebilirlik ve kullanılabilirlik çalışmalarının yapıldığı servistir.
Bilgi Güvenliği
Bilişim sistemlerinin zafiyetlerinin belirlenerek, sorumlularına raporlanması.
Akıllı Kimlik Kartı ve RFID Teknik Altyapısı
ODTÜ kampüsü içerisinde para harcama ve kapı giriş-çıkış yetkilendirmesi için kullanılan kartlı sistemdir.
Merkezi Sunucu Sistemler
Kullanıcı kodları ve yardımcı hizmetlerinin merkezi sunucular üzerinde tanımlanmasıdır.
E-posta Servisi
İnternet üzerinden elektronik haberleşme hizmetidir.
Web Sayfaları
Birim, topluluk ve etkinlik organizasyonlarına yönelik web sayfası oluşturulabilmesi amacıyla, kullanıcı kodlarının açılarak alan adının tanımlanması hizmetidir.
Elektronik Listeler
Haberleşme listelerinin bakımını yürüten, liste üye ve yöneticilerine kullanım ve bilgi desteği sunan servistir.
Blog Servisi
ODTÜ kullanıcıları için web günlüğü tutma servisidir.
Merkezi İçerik Yönetim Sistemi (MİYS)
ODTÜ Kurumsal kimlik çalışmaları çerçevesinde, kurumsal kimlikle uyumlu web sayfaları oluşturulması amacıyla çok kullanıcılı Drupal altyapısında sunulan web kullanıcı servisidir.
Merkezi Lisanslı Yazılımlar
ODTÜ genelinde kullanılmak üzere lisanslı yazılımların alımları ile ilgili ön çalışmalar yapılması, kullanıma sunulması, sürekliliğinin sağlanması, destek verilmesi.
Dosya Paylaşım Hizmeti FTP Servisi
Kullanıcılarımızın açık kaynak kodlu bazı yazılımlara indirmelerini sağlayan sistemdir.
Web Tabanlı Sistemler (METU-SIS, ODTÜ Class, Portal, EDYS, Anket…)
Personel, Öğrenci ve Akademik kullanıcıların katılımcı teknikler ile belge ya da benzeri içeriklerin yaratılmasına ve düzenlenmesine yardımcı olan yazılım servisidir.