-A +A
  Görüntüleme: 40543

EBYS

Elektronik Belge Yönetim Sistemi, bir kurumun faaliyetlerini yerine getirirken oluşturulan her türlü dokümantasyonun içerisinden kurumun faaliyetlerinin delili olabilecek belgelerin ayıklanarak bunların içerik, üstveri, format ve ilişkisel özelliklerini koruyan, belgelerin ait olduğu fonksiyon veya işlem için delil teşkil eden ve aidiyet zinciri içerisindeki yönetimini elektronik ortamda sağlayan sistemdir.

ODTÜ Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) de bu kapsamda, üniversite birimlerinin ve personelinin kendi içlerinde, birbirleriyle veya gerçek ya da tüzel kişiler ile iletişim sağlamak amacıyla fiziksel ortamda veya güvenli elektronik imza kullanarak elektronik ortamda yürüttükleri süreci gerçekleştirmeleri amacıyla kurgulanmıştır.

Gizlilik derecesi taşıyan ve fiziksel ortamda gönderilme zorunluluğu olan belgeler hariç, üniversitedeki kurum içi ve kurum dışı tüm yazışmaların 21 Mayıs 2018 tarihinden itibaren EBYS üzerinden yapılması beklenmektedir.

EBYS'nin işleyişinde ve kullanımında aşağıdaki yönergelerin dikkate alınması gerekmektedir:

 ODTÜ EBYS ile ilgili detaylı bilgilere aşağıdaki yardım bağlantılarından erişilebilir:

EBYS ilgili sorular ebys-destek@metu.edu.tr adresine iletilebilir.