-A +A
  Görüntüleme: 584

EBYS'ye eklenebilecek dosya büyüklük limitleri nelerdir?

Öncelikle https://faq.cc.metu.edu.tr/tr/sss/ebysye-hangi-turde-dosyalar-eklenebilmektedir adresinden EBYS'ye eklenebilecek dosya türlerini görebilirsiniz.

Kurum içi yazışmalarda;

  • Tek bir ek için eklenebilecek en büyük boyut 15 MB'dir.
  • Toplamda bir evraka en fazla 100 MB'lik ek eklenebilir.

Kurum dışı yazışmalarda;

  • Tek bir ek için eklenebilecek en büyük boyut 15 MB'dir.
  • Eğer gönderilecek yerin KEP'i PTTKEP ise (hs01.kep.tr uzantılı KEP adresi) toplamda bir evraka en fazla 100 MB'lik ek eklenebilir.
  • Eğer gönderilecek yerin KEP'i PTTKEP dışındaki yerler ise (hs02, hs03 vb.) toplamda bir evraka en fazla 25 MB'lik ek eklenebilir.
  • Gönderilecek yerler arasında en az bir tane PTTKEP dışındaki KEP adresli yerin bulunması eklenebilecek toplam ek boyutunu 25 MB'ye düşürecektir.

EBYS ilgili sorular ebys-destek@metu.edu.tr adresine iletilebilir.