-A +A
  Görüntüleme: 12490

Kullanıcı kotası ne kadardır?

Kullanıcı hesabı sahiplerine merkezi sunucular üzerinde ayrılan disk alanına kota denir. ODTÜ kullanıcılarına dosya ve e-postaları için iki ayrı kota tanımlanmıştır. Bu kota miktarları birbirinden bağımsızdır.

ODTÜ kullanıcıları bulundukları sınıfa göre sunucular üzerinde aşağıdaki belirtilen değerde e-posta kotasına sahiptir:

  • Öğrenciler: 250 MB
  • İdari ODTÜ mensupları ve Araştırma Görevlileri: 750 MB
  • Akademik ODTÜ mensupları: 1.5 GB

Kullanılan e-posta kotası %90 oranında dolduğunda kullanıcılara uyarı mesajı gönderilmektedir.

E-posta kotası uygulamalarında, kotanın aşılması durumunda gelen e-postaların geri dönmesi sözkonusu olduğundan, kullanıcılarımızın kendilerine tahsis edilmiş olan e-posta kotalarını kontrollü kullanmaları ve sistemden gelen uyarıları dikkate almaları önem taşımaktadır.

ODTÜ kullanıcılarının bulundukları sınıfa göre sunucular üzerinde sahip oldukları dosya kotaları ise aşağıdaki gibidir:

  • Öğrenciler: 100 MB
  • ODTÜ mensupları: 250 MB
  • EİS Projesi kapsamındaki birimler: 250 MB
  • Öğrenci toplulukları: 250 MB
  • Web kullanıcıları: 250 MB

Dosya ve e-posta kotası artırımı gereken zorunlu durumlarda, https://bilisimdestek.metu.edu.tr adresine hangi tür kotayı arttırmak istediğinizi gerekçenizi de belirterek başvurabilirsiniz.