-A +A
  Total Views: 13962

I do not want to receive messages from university administration via genel-duyuru etc. What can I do? (in Turkish)

Üniversitemiz yönetimince mensuplarımız için çeşitli duyuru listeleri tanımlanmıştır. Öğrencilerin, akademik ve idari personelin bu listelere üyelikleri bir otomasyonla sağlanmaktadır. Bu sebeple üyelikten çıkış taleplerine yönetim kararı uyarınca izin verilmemektedir.