-A +A
  Total Views: 20497

If I encounter a Turkish character problem when sending and taking e-mails, what should I do? (In Turkish)

Sunucu sistemlerimiz e-posta alışverişinde Türkçe karakterleri desteklemektedir. Horde ve Squirrelmail arayüzlerine Türkçe olarak girildiğinde gönderilen e-postaların karakter seti ISO-8859-9, İngilizce olarak girildiğinde ise UTF-8'dir. Her iki karakter seti de Türkçe karakterleri içermektedir. UTF-8’de Türkçe dışındaki kimi dillere özel karakterler de bulunmaktadır.

Not: Horde arayüzünde e-posta gönderirken "Karakter Seti" alanındaki seçenekleri kullanarak bu ayarı değiştirmek mümkündür.

Horde ya da Squirrelmail arayüzü dışında Outlook Express, Thunderbird ya da Windows Mail benzeri herhangi bir POP3/IMAP istemcisi ile e-posta gönderiyorsanız gönderilen e-postanın karakter seti, ilgili programın kendi ayarlarına bağlı olarak belirlenir.

Giden e-postalar için karakter seti değişikliği yapmak için farklı programlarda izlenen yol aşağıdaki gibidir (aşağıda yer almayan farklı programlar için de karakter seti ayarları benzer yerlerdedir):

Outlook Express ve Windows Mail için: Tools Options Send International Settings (Araçlar Seçenekler Gönder Uluslararası Ayarlar)

Mozilla Thunderbird için: Tools Options Display Fonts Character Encodings (Araçlar Seçenekler Görünüm Yazıtipleri Karakter Kodlaması)

Göndereceğiniz e-postada Türkçe karakter kullanmak istiyorsanız söz konusu menülerdeki ayarları ISO-8859-9 (Türkçe ISO olarak da tanımlanır) ya da UTF-8 seçmeniz yeterlidir.

Size gelen e-postalardaki Türkçe karakterleri görmekte sorun yaşıyorsanız iki farklı durum sözkonusu olabilir.

  1. Karşı taraf e-posta gönderirken ya da kendisine gelen e-postayı yönlerken Türkçe karakterleri desteklemeyen bir karakter seti kullanmıştır. Bu durumda gelen mesaj düzgün olarak görüntülenemez. Örneğin metinde Türkçe karakter kullanıldığı halde gönderilirken ISO-8859-1 karakter seti kullanılmış ise söz konusu karakter seti Türkçe karakterleri desteklemediği için e-postanın düzgün olarak görüntülenmesi mümkün değildir.
  2. Gönderilen e-posta düzgün karakter seti ile gönderilmiş olmasına karşın kullandığınız programın ayarları farklı olabilir. Bu durumda kullanılan programın ayarlarının değiştirilmesi mesajın düzgün şekilde okunmasını sağlayacaktır. Horde ya da Squirrelmail kullanarak e-posta okuyan kullanıcılarımızın kullandıkları tarayıcı programında, Outlook Express, Thunderbird ya da Windows Mail benzeri herhangi bir POP3/IMAP istemcisi ile e-posta gönderen kullanıcılarımızın ise ilgili programdaki karakter seti ayarlarını değiştirmeleri gerekmektedir.

Gelen e-postalar için karakter seti değişikliği yapmak için farklı programlarda izlenen yol aşağıdaki gibidir (aşağıda yer almayan farklı programlar için de karakter seti ayarları benzer yerlerdedir):

Internet Explorer, Outlook Express ve Windows Mail için: View Encoding (Görünüm Kodlama)

Mozilla Firefox ve Mozilla Thunderbird için: View Character Encoding (Göster Karakter Kodlaması)