-A +A
  Görüntüleme: 4330

Üniversitemizin KEP Adresi nedir?

Üniversitemizin Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi odtu@hs01.kep.tr dir.

KEP resmi yazışmaların elektronik ortamda mevzuata uygun, uluslararası standartlarda ve teknik olarak güvenli bir şekilde yapılmasına imkan sağlayan bir sistemdir. KEP, bilinen elektronik postaya ilave olarak elektronik postanın;

  • Göndericisi görünen kişi/kuruluş tarafından gönderilip gönderilmediği,
  • Alıcıya ulaşıp ulaşmadığını ve ne zaman ulaştığı,
  • Alıcısı tarafından okunup okunmadığı ve
  • İhtiyaç duyulması halinde elektronik postaya yeniden erişilebilmesi

ile ilgili delil hizmetlerini sunan bir sistemdir.

EBYS ilgili sorular ebys-destek@metu.edu.tr adresine iletilebilir.