-A +A
  Total Views: 14093

I am the administrator of "abc-l" list. Can I change the name of the list? (in Turkish)

Mailman sisteminde liste isim degişikliği teknik olarak mümkün değildir. Bu amaca yönelik talep gelmesi durumunda "xyz-l" listesi açılır, "abc-l" listesinin üye ve yapılandırma bilgileri "xyz-l" listesine aktarılır. Talep edilmesi durumunda "abc-l" arşivi de "xyz-l" listesine kopyalanır. Ancak arşiv aktarımında sorun yaşanmaması ile ilgili bir garanti verilmemektedir.

(Yukarıda geçen "abc-l" ve "xyz-l" ifadeleri liste ismi için örnek olarak verilmiştir.)